Na stiahnutie

Písomná informácia pre používateľa

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, obsahuje dôležité informácie o tom, čomu treba venovať pozornosť pri užívaní tohto lieku. V prípade otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.
(Na stiahnutie vo formáte PDF) – Písomná informácia pre používateľa