Na stiahnutie

Informácie pre spotrebiteľov

Pozorne si prečítajte nasledujúce články pre spotrebiteľov, obsahujú totiž dôležité informácie o tom, čomu treba venovať pozornosť pri užívaní tohto lieku. V prípade otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

(Na stiahnutie vo formáte PDF) – Písomná informácia pre používateľa